BTW vrij door CRKBO audit
 /  Branche / BTW vrij door CRKBO audit
BTW vrij door CRKBO audit

BTW vrij door CRKBO audit

Dulcom DTP Trainingen is een CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) Geregistreerde instelling.
Het CRKBO-register geeft aan dat de kwaliteit van het aanbod trainingen aan de eisen voldoet en de kosten hiervoor BTW-vrijgesteld zijn.

In het kader van nieuwe Europese BTW-wetgeving heeft de Nederlandse overheid het CPION de opdracht gegeven instellingen te toetsen op de gestelde CRKBO kwaliteitsnormen.

Dulcom DTP Trainingen voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs en is eind 2020 geauditeerd op basis van de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland, ‘het onafhankelijk auditbureau ’ dat tevens verantwoordelijk is voor ‘toetsing, registratie en diplomering van post-initiële opleidingen’ in Nederland.

Het CRKBO omschrijft de procedure als volgt: ‘In het CRKBO kwaliteitsregister kunnen onderwijsinstellingen worden ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling). Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling zoals bedoeld in de BTW-wetgeving. Deze regels bepalen dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is. Een inschrijving in het CRKBO is een erkenning zoals bedoeld in de genoemde Europese richtlijn. In dat geval is al het door de erkende instelling aangeboden beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW. De erkenning heeft betrekking op de instelling en niet op het beroepsonderwijs.

‘De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

De CRKBO kwaliteitsaudit richt zich op de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs:

  1. zorgvuldigheidsbeginsel
  2. rechtszekerheidsbeginsel
  3. kenbaarheidsbeginsel
  4. redelijkheidsbeginsel
  5. betrouwbaarheidsbeginsel

We hebben op alle auditbare onderdelen voldaan voor goedkeuring en opname in het CRKBO kwaliteitsregister. Alle auditbare onderdelen dienen positief te zijn om voor CRKBO-registratie in aanmerking te komen. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee!

Jeroen Duller

Ik wil je alles leren wat je in de praktijk nodig hebt. Stel mij maar een vraag en weet zeker dat ik je kan helpen!

Wil je een reactie achter laten?

Your email address will not be published. Required fields are marked.*

Door u gekozen

DTP Cursus

DULCOM geeft trainingen in Creatief DTP met Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop in Creative Cloud. Leer werken met deze programma’s en het foutloos aanleveren van PDF bestanden bij drukkers. Onmisbare kennis voor iedereen die in zijn werk te maken heeft met vormgeving.